Un jour, j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie tout se passe bien.


Welcome to my blog photo & life.

This blog is an exhibition of my photos at the discretion of my travels. It also contains photos of various authors that I can meet on Flickr, and gives me permission to state their case.

Do not hesitate to leave criticism and comments.


The way I see the world...

I hope you enjoy.


Lisez mon interview sur Whohub
Demandez-moi mon opinion sur quelque chose:

photographs, life ...
Ma photo
Paris, France
© ALL RIGHTS RESERVED. Merci de respecter mes droits d'auteur et de ne pas reproduire le contenu de ce blog sans mon consentement. La contrefaçon est un délit, puni de lourdes peines (Art. L335-2 du Code de la Propriété intellectuelle) Please, do not copy my photographs, If you would like to use any of them, contact me! jeanfabien.comcast@gmail. S'il vous plaît, ne pas copier mes photos, si vous souhaitez utiliser l'une d'elle, contactez-moi! jeanfabien.comcast@gmail.com

dimanche 27 février 2011

ZUIDERTERRAS


ZUIDERTERRAS, première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

www.zuiderterras.be

Building


Building, première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

Antwerpen

Merchant Street


Merchant Street, première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

Antwerpen

Interview


Interview, première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

Antwerpen

Wooden escalator


Wooden escalator, première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

St. Anna Tunnel

This 572 meters long tunnel, which is less than 31.57 meters below the ground, by the Antwerp also called the Pedestrian Tunnel since 1933 and connects the city with the Left , ie the older the newer Antwerp. Beide kanten hebben een lift voor 40 personen of maximaal 3.000 kg, en twee maal twee authentieke houten roltrappen . Both sides have an elevator for 40 people or up to 3,000 kg, and twice two original wooden escalators . Deze roltrappen waren voor die tijd een echte nieuwigheid. These escalators were a real novelty in those days. De uitwendige diameter van de tunnel bedraagt 4,74 m, de inwendige 4,30 m. De beide toegangsgebouwen zijn van de hand van Emiel Van Averbeke . The external diameter of the tunnel is 4.74 m, 4.30 m. Both the inner entrance buildings are designed by Emiel Van Averbeke .

Voor de aanleg van de tunnel bestonden er twee overzetboten : de Sint-Annekensboot bij het Steen en de treinboot Land van Waas / Pays de Waes tussen de twee spoorwegstations : Vlaams Hoofd of later Antwerpen-West op de Linkeroever en Antwerpen-Waas aan de Sint-Michielskaai. The construction of the tunnel there were two ferries : St. Annekensboot in the Stone and train boat Land of Waas / Pays de Waes between the two stations : Flemish Master or later Antwerp-West on the Left and Antwerp-Waas at St -Michielskaai. Over een permanente oeververbinding was men het in 1874 reeds eens. On a permanent river crossing it was in 1874 already agreed. Er waren meerdere plannen voor een brug , maar die werden telkens verworpen omdat die de scheepvaart zou belemmeren. There were several plans for a bridge , but they were always rejected because it would impede navigation. Pas in 1931 werd de knoop doorgehakt en koos men voor een tunnel. Only in 1931 was the decision and opted for a tunnel.

De eigenlijke horizontaal gelegen tunnel werd volledig in de Boomse klei uitgegraven door middel van een handschild . The actual horizontal tunnel was located entirely in the Boom clay excavated using a hand shield . De tunnelbekleding bestaat uit gietijzeren elementen met loodvoegen. The tunnel lining consists of cast iron sections with leaded joints. De kostprijs bedroeg 40 miljoen BEF (ongeveer 1 miljoen euro ). The cost was 40 million BEF (about 1 million euros ). De werken startten op 28 juni 1931 en werden op 14 augustus 1933 voltooid. The work started on June 28, 1931 and were completed on August 14, 1933. Er worden nog veel authentieke onderdelen van de tunnel bewaard waaronder: de houten roltrappen, oude waarschuwingsborden, de twee inkomhallen . There are many authentic parts of the tunnel kept including: the wooden escalators, old warning, the two entrances.
(WikipediA)

TIJDENS WERKEM


TIJDENS WERKEM, première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

St. Anna Tunnel, Antwerpen

Red light


Red light, première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

KBC Tower, Antwerpen

lundi 21 février 2011

Ford


Ford , première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

Antwerpen

ZUIDERTERRAS


ZUIDERTERRAS, première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

Antwerpen

♪♫♩♬


♪♫♩♬, première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

Antwerpen

Street②+②


Street②+②, première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

Antwerpen

Parapluie [iflickr]


Parapluie [iflickr], première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

Paris, Opéra

Passionate ? [iflickr]

Paris

Monday 7, 23 ° [iflickr]

iPhone 4G

mercredi 16 février 2011

Meat Is Murder


Meat Is Murder, première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

Kitchen aromas aren't very homely
It's not comforting, cheery or kind
It's sizzling blood and the unholy stench of murder
It's not natural, normal or kind
The flesh you so fancifully fry
The meat in your mouth
As you savour the flavour of murder
NO NO NO - IT'S MURDER
NO NO NO - IT'S MURDER
And who hears when animals cry?
The Smiths

ISTANBUL


ISTANBUL, première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

Antwerpen

021128


021128, première mise en ligne par boxjf1966 by photo & life.

Antwerpen